Η επιστημονική έρευνα για τον διαλογισμό και τη συνειδητότητα έχει αναπτύξει μια συναρπαστική κατανόηση για τον τρόπο με τον οποίο οι πρακτικές της πνευματικής εξάσκησης επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου.
Ο διαλογισμός, ως ένα εργαλείο εσωτερικής ανάλυσης ,στοχασμού και ηρεμίας, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών νευροεπιστήμης για τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τον εγκέφαλο και τη λειτουργία του.
Οι επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο διαλογισμός μπορεί να προκαλέσει συγκεκριμένες αλλαγές στον εγκεφαλικό φλοιό.
Μια από αυτές τις αλλαγές είναι η αύξηση της γκρίζας ύλης σε περιοχές που σχετίζονται με την προσοχή, τη μνήμη και την αυτοσυνειδησία.
Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Psychiatry Research: Neuroimaging” δείχνει ότι οι άνθρωποι που πραγματοποιούν τακτική πρακτική διαλογισμού έχουν αυξημένη γκρίζα ύλη σε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την αυτοσυνειδησία και την αντίληψη.
Επιπλέον, ο διαλογισμός μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του εγκεφάλου μέσω της αλληλεπίδρασης με την περιοχή της αμυγδαλής, η οποία είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση των συναισθημάτων και του στρες.
Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Psychosomatic Medicine” έδειξε ότι οι άνθρωποι που πραγματοποιούν τακτική διαλογιστική πρακτική έχουν μειωμένη δραστηριότητα στην αμυγδαλη κατά τη διάρκεια έκθεσης σε στρες, υποδεικνύοντας μια αυξημένη ικανότητα αντιμετώπισης του .
Επιπλέον, ο διαλογισμός μπορεί να ενισχύσει την εγκεφαλική λειτουργία μέσω της ενίσχυσης των συνδέσμων και συνάψεων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του εγκεφάλου, μια διαδικασία που ονομάζεται νευροπλαστικότητα.
Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η τακτική διαλογιστική πρακτική μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη λειτουργική σύνδεση μεταξύ διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου, βελτιώνοντας την επικοινωνία και τη λειτουργικότητα του .
Τέλος, ο διαλογισμός είναι συνδεδεμένος με τη μείωση της δραστηριότητας του προεγκεφαλικού φλοιού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συνειδητή προσοχή και τον αυτοέλεγχο.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη ηρεμία και ευεξία.
Ολες αυτές οι αλλαγές στη λειτουργία του εγκεφάλου σχετίζονται με τη βελτίωση της προσοχής, της μνήμης, της αυτοσυνειδησίας και της γενικής ευεξίας.